קרן וולף החלה את פעילותה בשנת 1976 בהון בסיסי של 10 מיליון דולר, שתרמה משפחת וולף.

מייסדיה ותורמי הונה היו, בעיקר, ד'ר ריקארדו וולף ורעיתו פרנסיסקה. רק הכנסות הקרן מהשקעותיה משמשות להענקת פרסים, מלגות ולכיסוי הוצאות הקרן. מעמד הקרן ואופן פעולתה נקבעו על פי חוק מיוחד (ותקנון נלווה לחוק) - 'חוק קרן וולף, תשל'ה - 1975 '. הקרן נתונה לביקורת מבקר המדינה. לפי החוק, ישמש שר החינוך והתרבות בתפקיד יושב ראש מועצת הקרן. נאמני הקרן, חברי המועצה וועדותיה, המבקר הפנימי וכן ועדות השופטים עושים את עבודתם בהתנדבות.

הוכרזו הזוכים בפרסי וולף לשנת 2016!