אודות

מייסדים ותורמים מטרות הקרן הנהלה ובעלי תפקידים שותפים

קרן וולף החלה את פעילותה בשנת 1976 בהון שנתרם ע"י משפחת וולף. מייסדיה ותורמי הונה היו, בעיקר, ד'ר ריקארדו וולף ורעיתו פרנסיסקה. רק הכנסות הקרן מהשקעותיה משמשות להענקת פרסים, מלגות ולכיסוי הוצאות הקרן.


מעמד הקרן ואופן פעולתה נקבעו על פי חוק מיוחד (ותקנון נלווה לחוק) - 'חוק קרן וולף, תשל'ה - 1975 '. הקרן נתונה לביקורת מבקר המדינה. לפי החוק, ישמש שר החינוך והתרבות בתפקיד יושב ראש מועצת הקרן.

 

קרן התנדבותית

נאמני הקרן, חברי המועצה וועדותיה, המבקר הפנימי וכן ועדות השופטים עושים את עבודתם בהתנדבות.

 

חמישה  או שישה פרסים מוענקים מדי שנה, מאז 1978 , לאנשי מדע ולאמנים נודעים על הישגיהם למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין העמים, בלי הבדל אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית. במדע התחומים הם: חקלאות, כימיה, מתמטיקה, רפואה ופיסיקה, ובאמנות - ברוטציה שנתית - אדריכלות, מוסיקה, ציור ופיסול. הפרס הוא בסך 100,000 דולר בכל תחום. ניתן להעניק את הפרס גם לשניים או לשלושה מועמדים, ובמקרה זה מחולק סכום הפרס ביניהם בחלקים שווים.

חתני הפרסים נבחרים על ידי ועדות פרסים בין-לאומיות בנות שלושה חברים, כולם מלומדים ומומחים בתחומיהם. כל ועדה מתמנה לשנה אחת. דיוני הוועדות והמלצותיהן נשמרים בסוד גמור, ורק שמות הזוכים והנימוקים להחלטה מתפרסמים. החלטות הוועדות הן סופיות ואינן ניתנות לערעור. עד היום נבחרו 329 מקבלי פרס מכל העולם.על פי החוק נשיא המדינה מעניק את הפרסים בטקס מיוחד הנערך במשכן הכנסת.