פרסים

חמישה  או שישה פרסים מוענקים מדי שנה, מאז 1978 , לאנשי מדע ולאמנים נודעים על הישגיהם למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין העמים, בלי הבדל אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית. במדע התחומים הם: חקלאות, כימיה, מתמטיקה, רפואה ופיסיקה, ובאמנות - ברוטציה שנתית - אדריכלות, מוסיקה, ציור ופיסול. הפרס הוא בסך 100,000 דולר בכל תחום. ניתן להעניק את הפרס גם לשניים או לשלושה מועמדים, ובמקרה זה מחולק סכום הפרס ביניהם בחלקים שווים.

חתני הפרסים נבחרים על ידי ועדות פרסים בין-לאומיות בנות שלושה חברים, כולם מלומדים ומומחים
בתחומיהם. כל ועדה מתמנה לשנה אחת. דיוני הוועדות והמלצותיהן נשמרים בסוד גמור, ורק שמות הזוכים והנימוקים להחלטה מתפרסמים. החלטות הוועדות הן סופיות ואינן ניתנות לערעור. עד היום נבחרו 253 מקבלי פרס מ-23 מדינות.

על פי החוק נשיא המדינה מעניק את הפרסים בטקס מיוחד הנערך במשכן הכנסת.