פעילות הקרן

פרסי  וולף

מאז 1978 מוענקים מידי שנה חמישה פרסים, ארבעה בתחומי המדעים ואחד בתחום האמנויות על-פי רוטציה קבועה. הפרס ניתן לאנשי מדע ולאמנים נודעים "על תרומה ייחודית למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין העמים, בלי הבדלי אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית". תחומי הפרסים במדעים הם חקלאות, כימיה, מתמטיקה,  פיסיקה ורפואה. תחומי הפרסים באמנות הם מוסיקה, אדריכלות, ציור ופיסול. הפרס הוא בסך 100,000 דולר בכל תחום. כאשר נבחר יותר מזוכה אחד בתחום, מתחלק הפרס הכספי ביניהם בחלקים שווים. עד היום נבחרו למעלה מ- 300 מקבלי פרס מ- 23 מדינות.   

 

חתני הפרסים נבחרים על ידי ועדות שיפוט מקצועיות בין-לאומיות בנות שלושה חברים של מומחים בעלי שם בתחומיהם.  כל ועדה מתמנה לשנה אחת בלבד. שמות השופטים, כמו גם מהלך דיוניהם, נשארים חסויים. ההודעה הפומבית הראשונה על זוכי הפרסים ניתנת בידי שר החינוך.

 

על-פי החוק, נשיא המדינה מעניק את פרסי וולף לזוכים בטקס מיוחד המתקיים במשכן הכנסת בירושלים.  

 

פרס וולף זוכה למוניטין בין-לאומי יוקרתי מאד, והוא נחשב לשני בחשיבותו בעולם אחרי פרס נובל. למעלה משליש מזוכי פרס וולף זכו לאחר מכן בפרס נובל, בתחומים המשותפים לשני הפרסים.

 

 

פרסי  קריל

פרסי קריל להצטיינות במחקר מדעי ניתנים לזכרם של בנימין וגיטלה קריל מנסבך שלנגר ז"ל, מכספי עזבונו של אברהם הריש קריל שלנגר ז"ל. הפרסים, המוענקים אחת לשנה מאז 2005, הם בסך 10,000 דולר כל אחד בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים, הרפואה, החקלאות וההנדסה. הפרסים מיועדים לחברי סגל אקדמי מצטיינים, בדרגת מרצה או מרצה בכיר, שמועסקים באחת האוניברסיטאות בארץ ושעדיין לא קיבלו בהן מעמד של קביעות. הזוכים נבחרים על ידי ועדת המלגות של הקרן מתוך רשימת מועמדים מצטיינים שמוגשים על ידי האוניברסיטאות. הפרסים מוענקים באירוע רב-משתתפים, ובכללם אנשי חינוך ותלמידים מרחבי הארץ. אירועי הענקת פרסי קריל כוללים טקס, מפגשי שולחנות עגולים בין הזוכים לבין תלמידים והרצאות פתוחות לקהל הרחב.

 

 

מלגת אינגבורג בכמן, מיסודו של אנסלם  קיפר

אנסלם קיפר ((Anselm Kiefer, אמן גרמני, חתן פרס וולף בציור לשנת 1990, ייסד בשנת 1991 באמצעות סכום הפרס שזכה בו את 'מלגת אינגבורג בכמן, מיסודו של אנסלם קיפר'. מטרת המלגה היא לעודד אמנים ישראלים צעירים ומבטיחים הזקוקים למלגה לצורך השתלמות בחו'ל. המלגה מיועדת לאמנים ישראלים שטרם מלאו להם 35, שעדיין לומדים או שלא מכבר סיימו את לימודיהם. המועמדים מוצעים על-ידי האקדמיות ובתי הספר לאמנות בארץ וכן ע"י מקבלי הפרס בעבר. ועדת שיפוט מקצועית של הקרן בוחרת את הזוכה מתוך האמנים שהוצעו.

 

מלגות למצטייני ההשכלה הגבוהה בישראל

הקרן מעניקה מלגות לסטודנטים מצטיינים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, במהלך לימודי התואר השלישי. הזוכים נבחרים בידי ועדת המלגות ומענקי המחקר של מועצת הקרן מתוך רשימת מועמדים מצטיינים המומלצים על-ידי המוסדות להשכלה גבוהה.  מלגות הדוקטורנטים מוענקות במסגרת הקרן בטקס משותף לכל המוסדות.

 

 

פעולות לקידום המדע והאמנות בשיח הציבורי

אחת ממטרותיה המרכזיות של הקרן היא "קידום המדע לכל תחומיו והאמנות לכל צורותיה". לשם כך, הקרן מקיימת פעולות מגוונות לעידוד וקידום השיח הציבורי סביב נושאים המחזקים את המצוינות המדעית והאמנותית. כנסים, סימפוזיונים, הרצאות ודיונים הם חלק מפעולות אלה.

 

קרן וולף מפתחת שיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות אקדמיים ברחבי הארץ, במטרה להוסיף ולקדם את המצוינות בתחומי המדעים והאמנויות.