מלגות

 

מלגות הקרן

הקרן מעניקה מדי שנה מלגות לסטודנטים לתואר שלישי הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, במגוון נושאים ומקצועות. המלגאים נבחרים בידי ועדת מלגות ומענקי מחקר של מועצת הקרן מתוך רשימת מועמדים מצטיינים המומלצים למלגה על-ידי האוניברסיטאות. בעבר העניקה הקרן מענקים גם לבתר-דוקטורים ומענקי מחקר מיוחדים לאנשי מדע העוסקים במחקר בישראל.

 מאז שנת 1976 העניקה הקרן יותר מ- 5,800 מלגות ומענקי מחקר לסטודנטים ולחוקרים בארץ.

הקרן אינה מטפלת בפניות ישירות של סטודנטים לקבלת מלגה. על כל מועמד לפנות אך ורק למוסד לימודיו, אשר יחליט לגבי הגשתו לקרן כמועמד לקבלת המלגה.

מלגות מתרומות מיוחדות