אירועים מיוחדים

אחת ממטרותיה המרכזיות של הקרן היא "קידום המדע לכל תחומיו והאמנות לכל צורותיה". לשם כך, הקרן מקיימת פעולות מגוונות לעידוד וקידום השיח הציבורי סביב נושאים המחזקים את המצוינות המדעית והאמנותית. הרצאות, סימפוזיונים, ודיונים הם חלק מפעולות אלה.

בימים אלה בוחנת קרן וולף רעיונות לשיתופי פעולה עם ארגונים ומוסדות אקדמיים, במטרה להוסיף ולקדם את המצוינות בתחומי המדעים והאמנויות.

 

 

תמונות:

הרמת כוסית - 2014

מרכז דוידסון 2014

אירוע בהילטון - פברואר 2015

 

 

סרטים:
סימפוזיון במרכז דוידסון סימפוזיון בבית פליציה בלומנטל סימפוזיון באורט     

 
  סימפוזיון באונ' תל אביב 2