פרופ' יהודית בירק - לזכרה

  מועצת קרן וולף ,נאמני קרן וולף

מרכינים ראש ביראת כבוד

עם לכתה של חברת מועצת קרן וולף וכלת פרס ישראל

פרופסור יהודית בירק


לבנו עם המשפחה

חברת מועצת קרן וולף  פרופסור יהודית בריק פרופסור יהודית בריק מדברת
פרופסור יהודית בריק לוחצת יד פרופסור בריק מקבלת פרס
פרופ'  יהודית בירק בטקס קריל 2012 - מעניקה את הפרס
 
דברים לזכרה:

יהודית הייתה אישה יקרה והיה לי הכבוד לעבוד איתה במשך עשרות שנים. מדענית מובילה בתחומה, פעילה באין ספור אירגונים וועדות, אבל יחד עם זאת צנועה ורגועה, שתמיד הייתה מוכנה לסייע, לייעץ ולתמוך. תרומתה לקרן וולף הייתה חשובה ביותר מיום שהצטרפה למועצת הקרן. אני משתתף בצערה של המשפחה וצר לי שלא אוכל היום לתת לה את כבוד האחרון ולהפרד ממנה .

תמיד נזכור אותה בהוקרה ובאהבה. 
יהא זכרה ברוך
ירון גרודר, מנכ"ל הקרן הראשון

 


פרופסור בירק, הייתה אחת מאבני היסוד של הקרן,בכל תחומי פעילותה.
פטירתה מצערת מאוד וחסרונה כחברת מועצה פעילה תורגש על ידי כולנו.
על דמותה האצילה ניתן בהחלט לומר. "חבל על דאבדין ולא משתכחין".

יהושע נאמן, חבר מועצה

שלום לכולם

ברצוני להוסיף כמה מילים על יהודית. כל מי שלא הכיר את תרומתה הענקית למדע בארץ, שבאה לביטוי בעיתונות, בכתבות ובמודעות האבל הרבות, לא היה מאמין שמאחורי אותה אישה צנועה ונעימת הליכות עבר כה עשיר במעש. תמיד ייחסה מקום מרכזי ליחסי אנוש. היו לה ולי חברים יקרים משותפים בדנבר, קולורדו, ובכל פגישה עמה תמיד התעניינה בשלומם, כאילו אין נושא חשוב יותר בעיניה. יהודית תחסר לכל מכריה.

פרופ' אברהם בן-ראובן