טקס הענקת פרס קיפר 2015

הזמנה לטכס הענקת פרס אינבורג