מטרות הקרן

מטרות הקרן כפי שנקבעו בחוק הן:

  • לקדם את המדע והאומנות לטובת האנושות. 
  • להעניק פרסים לאנשי מדע ולאמנים נודעים בעד הישגיהם למען האנושות ולמען יחסי ידידות בין העמים, ללא הבדל אזרחות, גזע, צבע, דת, מין או השקפה פוליטית.
  • לתת מלגות לסטודנטים ומענקים לאנשי מדע העוסקים במחקר באוניברסיטאות ובמוסדות להשכלה גבוהה אחרים בישראל.

 

פטור ממסים בישראל

לאור מטרותיה וכתאגיד ללא מטרות רווח, הוענק לקרן פטור כולל ממסים לפי סעיף 8 בחוק, 'קרן וולף תשל'ה - 1975', יתר על כן: '(ג) תרומה שנתן אדם לקרן תנוכה מהכנסתו החייבת במס הכנסה, ותרומה שהנחיל אדם לקרן בצוואתו לא תיכלל בנכסי עזבונות לעניין מס עיזבון. (ד) מי שקיבל מן הקרן פרס, מלגה או מענק יהיה פטור ממס הכנסה ומכל מס אחר'.