הזוכים בפרסי וולף לשנת 2016!

אדריכלות 2016

ועדת השיפוט של פרס וולף באדריכלות לשנת התשע"ו 2016 החליטה פה אחד להעניק את הפרס לאדריכלית פיליס למברט מקנדה.

על מעורבת נחושה בהגשמתם של בניינים פורצי דרך, בפיתוחן של תוכניות שימור והתחדשות אורבאנית ובהקמתם של מוסדות מחקר מובילים. 

 

חקלאות 2016

ועדת השיפוט של פרס וולף בחקלאות לשנת התשע"ו 2016 החליטה פה אחד להעניק את הפרס 

לפרופסור טרודי מקיי, Trudy Mackay מאוניברסיטת צפון קרוליינה בארה"ב,

עבור מחקר חלוצי בתחום הארכיטקטורה הגנטית של תכונות מורכבות, ועבור גילוי עקרונות בסיסיים בגנטיקה כמותית עם השלכות רחבות למחקר ולמעשה החקלאי. 

 

כימיה 2016

ועדת השיפוט של פרס וולף הכימיה לשנת תשע"ו 2016 החליטה פה אחד להעניק את הפרס בשני חלקים שווים לשני חוקרים: 

פרופסור קיריקוס ניקולאו מאוניברסיטת רייס, ארה"ב, 

על הבאת הכימיה האורגנו-סינטתית למחוזות שנראו בלתי מושגים בעבר, על הקישור שהוא יצר בין המבנה הכימי של המולקולה לבין תפקידיה הביולוגים ועל כך שהוא הרחיב את שליטתנו והבנתנו על המשותף לכימיה, ביולוגיה ורפואה.

 

פרופסור סטיוארט שרייבר מאוניברסיטת הארווארד, ארה"ב.

על עבודתו החלוצית בהבנת האותות הכימיים והסדרי הגנים בגוף החי שהביאו לגילוי חומרים תרפויטיים חדשים ועבור הקידום של הכימיה הביולוגית וקידום הרפואה בעזרת מולקולות אורגניות קטנות יחודיות.

 

 

פיזיקה 2016

ועדת השיפוט של פרס וולף בפיזיקה לשנת תשע"ו 2016 החליטה פה אחד להעניק את הפרס 

לפרופ' יוסף אמרי ממכון ויצמן, ישראל,

על מחקריו החלוציים בפיזיקה של מערכות מזוסקופיות ומערכות אקראיות. 

 

 

רפואה 2016

ועדת השיפוט של פרס וולף ברפואה לשנת 2016 החליטה פה אחד כי הפרס יוענק בשני חלקים שווים לשני חוקרים:

פרופסור רונלד קאהן , אונ' הארווארד, ארה"ב 

על תרומותיו החלוציות באפיון פעולת האינסולין ושבושו במחלות.

ופרופסור לואיס קאנטלי, אונ' קורנל, ארה"ב 

על גילוי הקינאזות phosphoinositide-3 Kinases והבנת תפקידם בתנאים פיזיולוגיים ובמחלות.