פרסי קריל

פרס וולף פרס קריל גלריה פרס א' בכמן מיסודו של א' קיפר מלגות אירועים מיוחדים לעידוד מצויינות

פרסי קריל להצטיינות במחקר מדעי ניתנים לזכרם ולכבודם של בנימין וגיטלה קריל מנסבך שלנגר ז'ל. שנלד בגרמניה בשנת 1912 והיה נשוי לדבורה קרציג סלצר ז'ל. ומשנת 1938 פעל בדרום אמריקה רבות למען הקהילה בהקמת קרן עזרה לנזקקים. הוא נפטר באוקטובר 2007.


הפרסים מיועדים לחברי סגל אקדמי מצטיינים, בדרגת מרצה או מרצה בכיר שעדיין לא קיבלו קביעות, המועסקים באחת האוניברסיטאות בארץ.


מידי שנה, מוענקים עד 10 פרסים של 10,000 דולר כל אחד בתחומי המדעים המדויקים, מדעי החיים, רפואה, חקלאות והנדסה. הזוכים נבחרים על ידי ועדת המלגות של קרן וולף מתוך מועמדים מצטיינים שהוגשו על ידי האוניברסיטאות בארץ. הבחירה נעשית על פי קריטריונים של הצטיינות ונושא המחקר וחשיבותו.


הפרסים ממומנים על ידי משפחת קריל, והוענקו בפעם הראשונה בשנת תשס'ה- 2005 .

 

לגלריית תמונות פרס קריל