טכס הענקת פרסי קריל 2016

טכס הענקת פרסי קריל 2016

תאריך:27.12.2015
התקיים ב-17 באפריל 2016. בחמד"ע , תל אביב.