פרס קיפר לשנת 2017

פרס קיפר לשנת 2017

תאריך:12.11.2017
מלגת אינגבורג בכמן, מיסודו של אנסלם קיפר לשנת 2017 מוענקת לאמנית יעל פרנק