יורגן מוזר (Jurgen Moser)

יורגן מוזר (Jurgen Moser) זוכה פרס וולף במתמטיקה - 1994
יורגן מוזר (Jurgen Moser)

פרס וולף במתמטיקה תשנ'ה- 1994/5

ועדת פרס וולף במתמטיקה לשנת תשנ'ה- 1994/5 החליטה פה אחד להעניקו למדען:

יורגן מוזר (Jurgen Moser)
גרמניה 1928, שוויץ1999
המכון השוויצי הפדרלי לטכנולוגיה
ציריך, שוויץ

על עבודתו הבסיסית על יציבות במכניקה המילטונית ותרומותיו המעמיקות ורבות ההשפעה במשוואות דיפרנציליות לא-לינאריות.

הישגיו של פרופסור יורגן מוזר כוללים:

א. חלקו בפיתוח תורת “KAM) ” Kolmogorov-Arnold-Moser). תורה מפורסמת זאת מתארת את המבנה ואת היציבות של מערכות דינמיות הקרובות להיות אינטגרליות בשלמות. תורת KAM קבעה את אופיה של התורה המודרנית של מכניקה המילטונית ויש לה שימושים נרחבים במדע.

ב. הוכחת 'אי-שוויון HARNACK' עבור משוואות אליפטיות ופאראבוליות. אי-שוויון זה הפך לכלי עזר סטנדרטי במשוואות דיפרנציליות חלקיות לא-לינאריות.

ג. עבודותיו הבסיסיות באנליזה הקשורות לגיאומטריה מרוכבת, סימפלקטית ודיפרנציאלית, במיוחד אי-שוויונות SOBOLEV לא-לינארים, שיטות דפורמציה למבנים סימפלקטיים ויציבות של פוליאציות (foliations).