הסלר וויטני (Hassler Whitney)

הסלר וויטני (Hassler Whitney) זוכה פרס וולף במתמטיקה - 1982
הסלר וויטני (Hassler Whitney)

פרס וולף במתמטיקה לשנת תשמ'ב-1982

ועדת הפרס במתמטיקה לשנת תשמ'ב-1982 החליטה פה אחד להעניקו בחלקים שווים לשני מתמטיקאים:

הסלר וויטני (Hassler Whitney)
1907-1989, ארה"ב
המכון ללימודים מתקדמים
פרינסטון, ניו-ג´רסי, ארה'ב


על עבודתו הבסיסית בטופולוגיה אלגברית, גיאומטריה דיפרנציאלית וטופולוגיה דיפרנציאלית.

מארק ג´ קריין (Mark G. Krein)
1907-1989, בריה"מ
האקדמיה האוקראינית למדעים
אודסה, ברית-המועצות

על תרומותיו הבסיסיות לאנליזה פונקציונלית ושימושיה.

רעיונותיו החדשניים של פרופסור הסלר וויטני היו הגרעין ממנו צמחה והגיעה לבשלות העבודה בת זמננו בקומבינטוריקה, טופולוגיה וגיאומטריה דיפרנציאלית. מאטרואידים, יריעות דיפרנציאליות, אגד סיבים, מחלקות אפיון, מרחבי מיון, סטראטיפיקאציות והומוטופיה רציונאלית – הנם רק חלק מהמושגים, אשר האבהות עליהם שייכת לוויטני. עבודתו חנכה את סגנון ההוכחה וההנמקה הגיאומטרית והקומבינאטורית, שהפכו להיות הסטאנדרד במחצית השניה של המאה העשרים.

עבודתו של פרופסור מרק ג´ קריין היא שיאו של קו נכבד של מחקר שהחל על ידי צ´ביש, סטילטייס, ס´ ברנשטיין ומרקוב, ונמשך בעבודתם של פ´ ריס, באנאך וסגה. קריין הביא את מלוא העוצמה של האנאליזה המתמטית לבעיות בתורת הפונקציות, בתורת האופראטורים, בהסתברות ובפיסיקה מתמטית. תרומותיו הובילו להתפתחויות חשובות בשימושי המתמטיקה בתחומים שונים, החל ממכניקה תיאורטית וכלה בהנדסת חשמל. סגנונו במתמטיקה, מנהיגותו ויושרו האישי קבעו מידה ומופת למצוינות.