גרהרד ארטל (Gerhard Ertl)

גרהרד ארטל (Gerhard Ertl) זוכה פרס וולף בכימיה - 1998
גרהרד ארטל (Gerhard Ertl)

פרס וולף בכימיה תשנ'ח- 1998

ועדת פרס וולף בכימיה לשנת תשנ'ח - 1998 החליטה פה אחד להעניקו בחלקים שווים לשניים:

גרהרד ארטל (Gerhard Ertl)
1936, גרמניה
המכון ע'ש פריץ הבר של חברת מקס-פלאנק
ברלין, גרמניה

גבור סומורג´אי (Gabor Somorjai)
1935, הונגריה
אוניברסיטת קליפורניה
ומעבדות לורנס ברקלי
ברקלי, קליפורניה, ארה'ב

על תרומות יוצאות דופן בתחום מדעי השטח בכלל ופענוח מנגנונים בסיסיים של ריאקציות קטליטיות על פיאות של גבישים יחידים בפרט.

הפרופסורים גרהרד ארטל וגבור סומורג´אי הניחו את היסודות של מדעי הכימיה המודרניים של פני שטח, ותרמו רבות להבנת תהליכים כימיים של מולקולות ספוחות על פני שטח פיאות מוגדרות של גבישי מתכות יחידים. עבודתם המדעית האירה פרספקטיבה חדשה בהבנת תהליכי קטליזה הטרוגנית. הם פתחו ויישמו שיטות אנליטיות חדשות לקביעת המבנה האטומי של פני שטח המתכת. בעזרת כלים אלה הם אף אפיינו שינויים של מבנה פני שטח הזרז (הקטליזטור), הנגרמים כתוצאה מהספיחה של מולקולות במהלך הריאקציה הכימית. מידע זה אפשר לקשר בין מבנה פני שטח הזרז והפעילות הקטליטית.

גרהרד ארטל קבע את המנגנונים המפורטים, ברמה המולקולרית, של הסינתזה הקטליטית של אמוניה על פני שטח של ברזל, וכן את החמצון של חד-תחמוצת הפחמן על פני פלדיום. בסדרה של מחקרים מדויקים וזהירים להפליא הוא גילה בעזרת מיקרוסקופיה פוטואלקטרונית תופעה חשובה של שינויים מתנודדים (אוסילטורים), המתרחשים על משטחים של פלטינה במהלך ריאקציה כימית. עבודתו הצטיינה, במיוחד, ביכולת לתכנן ולבצע ניסויים, המזהים והמבודדים את תופעות המפתח האחראיות לבקרה של תגובות כימיות על פני הזרזים.

גבור סומורג´אי, היה חלוץ בהפעלת שיטת העקיפה של אלקטרונים בעלי אנרגיה נמוכה (LEED) בתחום הקריסטלוגרפיה של שטחים. הוא הכיר בחשיבות התפקיד המכריע שאותו ממלאות מדרגות, פינות (kink), וטרסות (מרפסות) על פני שטח הזרז. לדוגמה, ניתן להזכיר ריאקציות של פחמימנים על משטחים של פלטינה, סינתזה של אמוניה על משטחי גבישים יחידים של ברזל ורניום. סומורג´אי הכיר וניצל את תכונת הבנייה החוזרת של מולקולות על פני שטחים בשליטה על תהליכים קטליטיים. הוא הפעיל את השיטה האופטית של sum frequency generation וכן את מיקרוסקופית הסריקה של מנהור (scanning tunneling microscopy) בתנאי לחץ גבוהים (ולאו דווקא בתנאי ריקנות) לאפיון התארגנות של מולקולות על פני שטח בתנאי ריאקציה מעשיים. סומורג´אי התמקד בחקר בעיות מורכבות תוך גילוי תעוזה מרובה. באישיותו המיוחדת הוא הקרין על דור שלם של חוקרים באקדמיה ובתעשייה ועל ידי כך תרם רבות לקידום התחום.