מוריס גולדהאבר (Maurice Goldhdaber)

מוריס גולדהאבר (Maurice Goldhdaber) זוכה פרס וולף בפיזיקה - 1991
מוריס גולדהאבר (Maurice Goldhdaber)

פרס וולף בפיסיקה תשנ"א- 1991

 


מוריס גולדהאבר (Maurice Goldhdaber)
המעבדה הלאומית של ברוקהייבן
ניו-י ורק, ארה'ב

ואלנטין ל´ טלגדי (Valentine L. Telegdi)
המכון השוויצי הפדרלי לטכנולוגיה
ציריך, שוויץ

על תרומותיהם החיוניות, כל אחד בנפרד, לפיסיקה הגרעינית ולפיסיקת החלקיקים.

מחקריהם של פרופסור גולדהאבר ושל פרופסור טלגדי בפיסיקה הגרעינית ובכוחות החלשים מאופיינים על ידי איכותם החודרנית והאלגנטית שבניסוחם המושגי ובאופן ביצועם.

הכוחות החלשים, הנמנים על ארבעת הכוחות היסודיים בטבע הפועלים על החלקיקים היסודיים בנוסף לכוח הכבידה, הכוחות האלקטרומגנטיים, וכוחות הגרעין החזקים, שונים בכך שאין הם מקיימים את הסימטריה של העדר העדפה בין ימין לשמאל, האפיינית לכוחות האחרים. לסימטריות למינהן נודעת חשיבות רבה לפיסיקה. כך, למשל, מן הטענה כי אין רגע מועדף בזמן, ניתן לגזור את חוק שימור האנרגיה. עד לשנת 1957 היה מקובל לחשוב כי בטבע אין כלל העדפה בין ימין לשמאל. חוק השימור הנובע מכך קרוי שימור הזוגיות. אולם באותה שנה התריעו ט'ד לי וצ'נ יאנג על כך, שעיקרון זה לא נבחן לגבי הכוחות החלשים, האחראים להתפרקות-ביתא הרדיואקטיווית של גרעיני-האטום וכן להתפרקותם של חלקיקים יסודיים אחרים (כדוגמת הנויטרון). ואמנם, בניסויים שנערכו בעקבות זאת, הוכח כי הזוגיות אינה נשמרת בכוחות החלשים, וכי הטבע מעדיף מגמה אחת על רעותה. מנין כלל הניסויים שהובילו למסקנה זאת, מילאו אלה של גולדהאבר ועמיתיו ואלה של טלגדי תפקיד מכריע בחשיבותו. הניסויים של גולדהאבר ושל טלגדי נערכו בחלקיקים ובתהליכים שונים, ובכך הוכחה האוניברסליות של הכוחות החלשים.

גולדהאנר וטלגדי תרמו רבות להכרת התכונות של גרעינים רבים, האנרגיות שלהם, התפרקויותיהם הראדיואקטוויות והאלקטרומגנטיות, ואופני עירורם. ניסיונם הרב וההבנה הרחבה של תכונות הגרעינים שימשו רקע נאות לניסוייהם אודות הכוחות החלשים. לידע הרחב שצברו תפקיד חיוני בפיתוח שימושים ברפואה (באבחנה ובריפוי), בביולוגיה ובמדעי הטבע, הארכיאולוגיה והגיאולוגיה, וכן בתעשייה, ובחיפוש מחצבים וסוגי דלק. שימושים אלה, בעלי החשיבות החברתית הרבה, מקובלים היום כמובנים מאליהם. אולם ראוי להדגיש את התוצאות השימושיות האלה שנובעות מניסויים מתוחכמים מרוחקים מחיי היום-יום, בד בנד עם תרומתם המשמעותית של ניסויים אלה לתבניות היפות של תמונת העולם הפיסיקלית.