ליאו פ' קאדאנוף (Leo P. Kadanoff)

ליאו פ' קאדאנוף (Leo P. Kadanoff) זוכה פרס וולף בפיזיקה - 1980
ליאו פ' קאדאנוף (Leo P. Kadanoff)

פרס וולף בפיסיקה לשנת תש"מ - 1980


ליאו פ´ קאדאנוף (Leo P. Kadanoff)
אוניברסיטת שיקאגו
שיקאגו, אילינוי, ארה'ב

מיכאל א´ פישר (Michael E. Fisher)
אוניברסיטת קורנל
איתאקה, ניו-יורק, ארה'ב

קנת ג´ ווילסון (Kenneth G. Wilson)
אוניברסיטת קורנל
איתאקה, ניו-יורק, ארה'ב

על התפתחויות מפלסות דרך, שהובילו לגיבוש התיאוריה הכללית של התנהגות קריטית במצבי מעבר שבין הפזות התרמודינמיות של חומר.

למערך הרעיונות תאורטיים, ששלושת האנשים האלה נטלו תפקידים מרכזיים בפיתוחם, חשיבות יסודית ביותר לפיסיקה ולימיה. רעיונות אלה הם הפתרון הנכסף, שהועלה בצורה בלתי-צפויה ומלהיבה, לשאלות על נקודות קריטיות ותנודות קריטיות, שנוסחו תחילה בראשית שנות ה-30. שאלות אלה נתחדדו מאוחר יותר בעקבות אוסף גדל והולך של נתונים ניסיוניים ושל ניתוחים מספריים – חלק גדול ממנו נבנה בידי פישר או ביוזמתו. מבחינת מקצוע הכימיה, תורמים רעיונות אלה גם לתפיסות חדשות בתחומי מהותם של המצבים התרמודינמיים וגם לפתרון אחת מבעיותיהם הבסיסיות ביותר. לפיסיקה הביא הדבר למתודולוגיה חדשה ואלגנטית, אשר קאדאנוף, ובמיוחד וילסון, הוכיחו כמתאימה לבעיות חשובות רבות – אך ללא קשר הדדי לכאורה – בפיסיקה של הקוואנטים, בפיסיקת הכימיות, הבולטת ביניהן עוסקת בתורת האומדן של פעולות-גומלין חזקות בין חלקיקים יסודיים ותורת הכימיות, של מערכות זיהומים מגנטיים. העוצמה והכלליות של מנה מושגי חדש זה מתחילות רק היום להיבחן כראוי כפריצת דרך לשטחים חדשים.

פרופסור מיכאל א´ פישר היה למדען פורה במידה יוצאת דופן ועדיין במלוא אונו ויצירותיו. התרומות העיקריות של פרופסור פישר היו במכניקה סטטיסטית בשיווי משקל, ו'כיסו' את כל תחום הנושא. הוא האחראי הראשי הן לכינוס יחד של כימאים ופיסיקאים לכך שהורה להם שפה משותפת בפעילותם לפתרון בעיות שונות וסבוכות של מעברי מצבים.

פרופסור ליאו פ´ קאדאנוף ביצע מחקר תיאורטי מצטיין בשטחי פיסיקה רבים, יותר מכל בפזות מעבר ובתופעת הנקודה הקריטית, שהוא ממשיך לחקור בהן עד היום הזה. עבודתו בתחום האחרון היא שהולידה נושאים אלה והייתה מקור השראה להמשך המחקר בידי תאורטיקנים רבים.

עבודתו של פרופסור קנת ג´ וילסון מאופיינת בהיקף ועומק מפתיעים ביותר. עד כאן חשפו מחקריו וגילוייו קשרים, שלא הובחנו קודם לכן, בין תחומים רבים בעלי עניין רב לפיסיקה בת-ימינו. עיקר עבודותיו 'כיסוי' שטחים, אשר נראו תחילה כמנותקים זה מזה לחלוטין. בכל אחד משטחים אלה זכה להישגים חשובים מאוד, במיוחד בתחום של פזות מעבר, שבו גרמה עבודתו לפריצת דרך בנושא.