ד'ר ארז לפיד (Dr. Erez Lapid)

ד'ר ארז לפיד (Dr. Erez Lapid) זוכה פרס קריל במתמטיקה - 2005
ד'ר ארז לפיד  (Dr. Erez Lapid)

מכון איינשטיין למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים.
תחומי המחקר:
 תורת המספרים, ובפרט: תבניות אוטומורפיות, פונקציות-L  ונוסחת העקבה.