יעקב בקנשטיין (Jacob D.Bekenstein)

יעקב בקנשטיין (Jacob D.Bekenstein) זוכה פרס וולף בפיזיקה - 2012

תגליתו החשובה ביותר של פרופ' יעקב בקנשטיין (יליד 1947, מקסיקו) היא כי יש לחורים שחורים טמפרטורה וכי הם נושאים אנטרופיה ששיעורה מתכונתי לשטח של אופק האירועים שלהם. זה הוביל להיווצרותו של תחום מחקר שלם, המוקדש לחקר התרמודינאמיקה של של חורים שחורים. במחקרים אלה מעורבים זה בזה תורת הקוונטים, יחסוּת כללית, ותורת המיתרים. זה הביא לידי התקדמות בתורת הכבידה הקוונטית ובתורת המיתרים. הוא גם הראה כי אי-אפשר שצופה ימדוד גדלים הקשורים לחור שחור, חוץ מאשר המסה הכללית, התנע הזוויתי, והמטען החשמלי שלו. תגלית זו הובילה לאפיון הנוכחי של חורים שחורים כאובייקטים פשוטים מאוד והיא גורמת אילוצים לכל שינוי שיוצע לתורת היחסות הכללית. ההבנות הבסיסיות הללו נוצלו ע"י רבים אחרים במחקריהם ויש להן השפעה רבה בקוסמולוגיה ובפיסיקה עיונית.

פרופסור בקנשטיין גילה כי לחור שחור יש אנטרופּיה שערכה מתכונתי לשטח הפנים שלו. לכן יש לו גם טמפרטורה אפיינית. זה הוביל להבנה חדשה של חורים שחורים וגם לשאלה מעניינת חדשה: כיצד נוצרות התכונות הללו? קבוצות מחקר רבות עוסקות בשאלה זו, שכדי לענות עליה יהיה צורך להבין את המבנה והדינאמיקה המיקרוסקופיים של חור שחור.