Charles Fefferman

Charles Fefferman זוכה פרס וולף במתמטיקה - 2017
Charles Fefferman

וועדת פרס וולף לשנת 2017, החליטה פה אחד להעניק את הפרס לפרופסור ריצ'רד שיין ולפרופסור צ'רלס פפרמן  על תרומתם המרשימה לאנליזה וגיאומטריה

צ'רלס פפרמן (Charles Fefferman) תרם רבות למספר תחומים, בהם אנליזה מרוכבת במספר משתנים, משוואות דיפרנציאליות חלקיות ובעיות תת-אליפטיות. הוא פיתח טכניקות יסודיות באנליזה הרמונית, ויישם אפליקציות של טכניקות אלה במגוון תחומים, ביניהם דינמיקת נוזלים, גיאומטריה ספקטרלית ופיזיקה מתימטית. למחקרו היתה השפעה גדולה על שאלות הקשורות לרגולריות של משוואות קלאסיות כגון משוואת נאוויה-סטוקס
(Navier-Stokes) ומשוואת אויילר (Euler). הוא פתר בעיות חשובות הקשורות למבנה הדק של פתרונות למשוואות דיפרנציאליות חלקיות.