Laurie Anderson

Laurie Anderson זוכה פרס וולף בציור/פיסול - 2017
Laurie Anderson

וועדת השיפוט של פרס וולף באמנות לשנת התשע"ז - 2017 החליטה פה אחד להעניק את הפרס בחלקים שווים לשני אמנים: לורי אנדרסון ולורנס וינר, על היותם אמנים שהרדיקליות והאוונגרדיות נמצאת בלב יצירתם ומהווה השראה לבאים אחריהם.

האמנות של לורי אנדרסון (נ. 1947) היא הדוגמה המובהקת למהות העשייה הרב-תחומית כפי שהתפתחה החל משנות השבעים. היצירה של אנדרסון מתקיימת בין מוזיקה, פרפורמנס, קולנוע, שירה ואמנות פלסטית, תוך שהיא שוברת את הגבולות המפרידים בין מדיומים שונים ומרחיבה את טווח היצירה. אנדרסון סללה את הדרך לסוג חדש של יצירה, שמאחד בתוכו מדיומים שונים, אסתטיקה וטכנולוגיה חדשות. דמותה מצטיירת כשיקוף של רוח התקופה – תמיד מנסה אפשרויות חדשות, ומאתגרת את ההגדרות הקיימות.

אנדרסון השפיעה על דורות של יוצרים שראו בה מקור השראה ליצירה רב-תחומית, חדשנית ופורצת גבולות.