תוצאות חיפוש - פרס וולף

אליאס ג' קוריי (Elias J. Corey)
אליאס ג' קוריי (Elias J. Corey) זוכה/ת פרס וולף בכימיה
פרס וולף בכימיה לשנת תשמ"ו-1986 לאליאס ג' קוריי (Elias J. Corey) על מחקריו המעולים בסינתזה של חומרי טבע מורכבים ביותר ועל הצגת דרכי חשיבה חדשות על אודות הביצוע של סינתזות כאלה.
למידע נוסף
 רודולף א' מרקוס (Rudolph A. Marcus)
רודולף א' מרקוס (Rudolph A. Marcus) זוכה/ת פרס וולף בכימיה
פרס וולף בכימיה לשנת תשמ"ה- 1984/5 לרודולף א' מרקוס (Rudolph A. Marcus) על תרומותיו לקינטיקה הכימית, ובייחוד לתיאוריה של תהליכים חד-מולקולריים ושל תהליכי העברת אלקטרונים.
למידע נוסף
ג'ון ס' וואו (John S. Waugh)
ג'ון ס' וואו (John S. Waugh) זוכה/ת פרס וולף בכימיה
פרס וולף בכימיה לשנת תשמ"ד- 1983/4 לג'ון ס' וואו (John S. Waugh) על תרומותיו הבסיסיות בתיאוריה ובניסויים לתחום הספקטרוסקופיה – בהפרדה גבוהה של תהודה מגנטית גרעינית במוצקים.
למידע נוסף
הרברט ס' גוטובסקי (Herbert S. Gutowsky)
הרברט ס' גוטובסקי (Herbert S. Gutowsky) זוכה/ת פרס וולף בכימיה
פרס וולף בכימיה לשנת תשמ"ד- 1983/4 להרברט ס' גוטובסקי (Herbert S. Gutowsky) על תרומתו החלוצית לפיתוחה ולשימושיה של ספקטרוסקופית התהודה המגנטית הגרעינית במחקר הכימי.
למידע נוסף
הרדן מ' מקונל (Harden M. McConnell)
הרדן מ' מקונל (Harden M. McConnell) זוכה/ת פרס וולף בכימיה
פרס וולף בכימיה לשנת תשמ"ד- 1983/4 להרדן מ' מקונל (Harden M. McConnell) על מחקריו בנושא המבנה האלקטרוני של מולקולות באמצעות ספקטרוסקופית התהודה הפארא-מגנטית, ועל המצאת שיטת "תויות הספין" ושימושיה במחקרים ביולוגיים.
למידע נוסף
ג'ון צ' פולני (John C. Polanyi)
ג'ון צ' פולני (John C. Polanyi) זוכה/ת פרס וולף בכימיה
פרס וולף בכימיה לשנת תשמ"ב- 1982 לג'ון צ' פולני (John C. Polanyi) על חקר ריאקציות כימיות בפירוט ללא תקדים, באמצעות פיתוח הטכניקה של הכימילומינסנציה, ועל גילוי העקרונות שעליהם מושתת הלייזר הכימי.
למידע נוסף
ג'ורג' ק' פימנטל (George C. Pimentel)
ג'ורג' ק' פימנטל (George C. Pimentel) זוכה/ת פרס וולף בכימיה
פרס וולף בכימיה לשנת תשמ"ב- 1982 לג'ורג' ק' פימנטל (George C. Pimentel) על פיתוח ספקטרוסקופיה מולקולרית במטריצות מוצקות, ועל גילוי הלייזרים של פוטודיסוציאציה והלייזרים הכימיים.
למידע נוסף
ג'וזף צ'אט (Joseph Chatt)
ג'וזף צ'אט (Joseph Chatt) זוכה/ת פרס וולף בכימיה
פרס וולף בכימיה לשנת תשמ"א- 1981 לג'וזף צ'אט (Joseph Chatt) על תרומות חלוציות ויסודיות לכימיה סינתטית של מתכות המעבר, ובמיוחד להכנת הידרידים של מתכות המעבר וקומפלקסים של חנקן.
למידע נוסף
הנרי אירינג (Henry Eyring)
הנרי אירינג (Henry Eyring) זוכה/ת פרס וולף בכימיה
פרס וולף בכימיה לשנת תש"מ- 1980 להנרי אירינג (Henry Eyring) על פיתוחה של תורת הקצב המוחלט ויישומיה רבי הדמיון בתהליכים כימיים ופיסיים.
למידע נוסף
הרמן פ' מארק (Herman F. Mark)
הרמן פ' מארק (Herman F. Mark) זוכה/ת פרס וולף בכימיה
פרס וולף בכימיה לשנת תשל"ט- 1979 להרמן פ' מארק (Herman F. Mark) על תרומותיו להבנת המבנה וההתנהגות של הפולימרים הטבעיים והסינתטיים.
למידע נוסף
דפים: 1 2 3 4 [5] 6 (סה"כ: 51)